Welkom
Actueel
Aanbod
Academy
Events
Galerij
MVO
Organisatie
Relaties
Webshop
Contact
My account
 
 

Respons Opleiding

 
In het programma Respons vormen problematieken in het onderwijs het uitgangspunt om met vechtsport in een onderwijssetting aan de slag te gaan. Vechtsport wordt hierbij als instrument weggezet binnen via verschillende gestandaardiseerde lessenpakketten.

Respons bestaat momenteel uit drie lessenreeksen, te weten:
Omgaan met pesten en groepsdruk in het primair onderwijs
Omgaan met agressie en geweld in het voorgezet onderwijs
Omgaan met onveiligheid in het MBO

In elke lessenreeks staat een maatschappelijk probleem centraal. Denk bijvoorbeeld aan het probleem pesten welke in een lessenreeks middels thema's als 'grenzen stellen', 'zelfvertrouwen'en 'samenwerken' wordt aangepakt. In zeven lessen wordt vechtsport gebruikt als pedagogisch middel en bevatten ze hapklare uitdagende werkvormen. De Respons docent reikt de leerlingen kennis en vaardigheden aan om op een effectieve wijze om te gaan met pesten en groepsdruk. Deze situaties worden daarbij niet als probleem, maar als uitdaging gepresenteerd. Respons gaat er daarbij vanuit dat je de keuze hebt om het probleem aan te pakken.
Ten grondslag aan de lessenreeks ligt een methodiek die jarenlange ervaring met vechtsportonderwijs in combinatie met de ontwikkelde methodieken en laatste inzichten bundelt.

Naast het gestandaardiseerde deel bevat Respons een traject op maat, waarbij een intensieve samenwerking wordt gemaakt met het onderwijs en de vechtsportvereniging / trainer in de buurt. Ook kan de onderwijskundige instelling zelf aan de slag gaan met Respons en middels dit programma haar eigen (LO-)docenten klaarstomen om met Respons te kunnen werken.

Aanmelden
Aanmelden kan alleen bij het NIVM zelf. Zie meer informatie daarover op www.nivm.nl

Contactpersoon
Heeft u vragen of opmerkingen over deze cursus? Neem dan contact op met de contactpersoon van deze cursus.

Wouter Schols
Telefoon | 0318-660980 |
E-mail | info@nivm.nl |
Postadres | Horapark 4 | 6717 LZ Ede |

Links